Home

Homepage Bethel Zeist

Welkom bij Bethel Zeist

logo pkn

Ons logo verbeeldt: Open naar God, naar elkaar en naar de samenleving.
 Nieuwe Kerk,  Boulevard 2
Elke zondag zijn er diensten: 10.00 uur en 17.00 uur.

Bethel is de naam van onze gemeente. Beth=Huis , El=God dus Huis van God
Deze naam staat voor wat we willen zijn: een open gemeente.
Onze kerkdeuren staan ook voor u, voor jou 'open'.

Voor méér informatie klik hier

Onze dominees


wijkpredikant
per 1 juli 2019
vacant

ds. H.E. Dankers
uit De Bilt
is  consulentds. W.G. Sonnenberg
bijstand pastoraat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06-26642280

blog
Corona-tijd

Coronatijd 2

 

froest
Sinds 2015
ds. F. van Roest
ouderenpastor
Blog:
Bemoediging 1
Bemoediging 2

eerder verschenen blogs
 


A- A A+

Kerkdiensten

Sunday 25 April
Ds D. de Bree

Sunday 25 April
Ds C.E. Lavooij

Bedieningen

JEUGD & JONGEREN

bediening kinderen


Het aandachtsgebied voor kinderen en jongeren is in onze gemeente goed georganiseerd. Het gaat deze bediening om de integratie en de meta-blik. Wat gaat er goed in de leerlijn en in de ontwikkelingslijn in het jeugd- en jongerenwerk.

Lees meer

Bewaren

Bedieningen

RELATIES

bediening gezinsleven


Naast Werk zijn relaties van essentieel belang in het leven van gemeenteleden. Een wijkgemeente als de Bethel, waar veel jonge mensen zijn, wil hierin fors investeren.
Lees meer

Bedieningen

WERK & ROEPING

bediening werk

 
Tim Keller definieerde dat de christelijke kerk haar leden niet moet losweken uit hun natuurlijke omgeving, door bijv. een overdaad aan kerkelijke activiteiten te organiseren, maar dat de kerk gemeenteleden moet toerusten om christen te zijn in hun natuurlijke omgeving: in je netwerk, vriendenkring en arbeidskring.
Lees meer

Bedieningen

RONDOM 30

bediening rondom30


Een levensfase die belangrijk is in de ontwikkelingsfase van jonge mensen, maar die tegelijkertijd wat ondefinieerbaar is. Deze groep gemeenteleden hoort niet meer bij de jongeren, maar ze voelen zich vaak ook niet helemaal thuis bij de gemeenteleden die al wat meer gesetteld zijn.
Lees meer

Bedieningen

Bediening Ouderen

bediening ouderenzorg


Uitjes en lezingen die ingaan op de thematiek die in deze levensfase speelt. Wie heeft welke zorg nodig heeft, welke patronen zijn waar te nemen binnen deze doelgroep.
Lees meer

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten